Balkonik typu „ambona”

Balkonik typu „ambona” to sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się pacjentów z dysfunkcją chodu lub pacjentów odbywających rehabilitację po wypadkach czy urazach. Wysoka podpórka typu „Ambona” to urządzenie przeznaczone do używania przez osoby niepełnosprawne w celu odnowienia i ćwiczenia umiejętności stania oraz chodzenia bez pomocy lub z asystą osób trzecich. Podparcie na łokciach i przedramionach jest bardzo wygodne a co najważniejsze nie wymaga nadmiernego wysiłku.